robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057Na ten dzień czekaliśmy cały rok!
10 lutego udaliśmy się na zabawę karnawałową wprost na Dziki Zachód...zabawa była przednia! Ihaaaa!!!