robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka- w takiej atmosferze bawiły się przedszkolaki podczas Balu Karnawałowego w przedszkolu.
Wszystkim zabawom towarzyszyła radość, śmiech i spontaniczna aktywność dzieci, a cały bal karnawałowy przebiegł w miłej, serdecznej atmosferze
i dostarczył niezapomnianych wrażeń., O oprawę muzyczną zadbał jak zawsze niezastąpiony Lukash Raver Jarosh .
Dziękujemy serdecznie Radzie Rodziców za pomoc w organizacji balu.