robak-i-robal-ruchomy-obrazek-0057


SZANOWNI RODZICE!
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
W poniedziałek 18 maja br.
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Publicznym Przedszkolu Nr 21
zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszego przedszkola.
Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.


SZANOWNI RODZICE!
Informujemy Państwa, że publiczne Przedszkole Nr 21 w Radomiu prowadzi nabór do pięciogodzinnego oddziału dzieci sześcioletnich
realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
P.P. Nr 21 jest jedyną jednostką, która tworzy taki oddział w obrębie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2
w Radomiu przy ul. Gagarina 19.Szanowni Rodzice przyszłych pierwszoklasistów!

Informujemy, że od dnia 14 maja 2020 r. należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do szkoły. Druk znajduje się poniżej. Podpisane potwierdzenia przyjmujemy do 18 maja 2020 r. w formie elektronicznej – skan wysłany na adres sekretariat@zsp2.radom.pl lub w formie papierowej (dostarczony bezpośrednio do urny w okienku szkoły)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl.1 Szkoły Podstawowej nr 11/ZSP nr 2

Zakończenie I etapu rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Zmiany w rekrutacji

Informacja dla rodziców - rekrutacja

Zasady rekrutacji do przedszkola

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia

Uchwała