Język angielski – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Zajęcia mają na celu realizację zadań pojawiających się na egzaminie, ze szczególnym nastawieniem na tzw. zadania otwarte oraz rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 7.10 – 7.55

Prowadząca: p. Anna Krawczyk